Herlig vinter!

Jeg mener det!
Vist er det mindre sjovt når alt det smukke bliver
brunt og sjappet, og alt i en spænder op for at holde
balancen på fortorve der ikke har set en fejekost
eller salt, - grus er nu det bedste:-)
Når det nu er vinter, så er det trods alt bedst med
sne og frost, især til at snuppe alle de bakterier der
hvirvler rundt, det er det vintre er til - har jeg hørt.
I byerne holder sne landsskabet sig smukt i kortere
tid end på landet, så det er med at nyde når sne-
flokke kommer myldrene, og gå i kirkesne - og
dig der bor på landet, tror det næppe, men der er
mange steder at gå i ren og hvid knirkesne i byen.
Jeg var på en gåtur i mit nabolag, Assistens Kirkegården
her på Nørrebro, den ligger faktisk for enden af min
gade ....så her er nogle foto fra søndag d.5.dec.










En del af min familie er begravet her, nogen af
gravene er sløjfet, men mine bedsteforældre
er der stadig, i de ukendtes gravsted.
Assistens Kirkegården blev anlagt i 1750
En god historie til det københavnske liv .

Ingen kommentarer:

Send en kommentar